topimg

Offentligt biträde eller privat biträde

 • Har alla rätt till ett offentligt biträde? Om Migrationsverket bedömer att ni behöver hjälp med er ansökan om asyl, kommer ni att få hjälp av ett offentligt biträde. Ni betalar då inte för det offentliga biträdet.
 • Vad är ett offentligt biträde? Ett offentligt biträde är en person som kan svenska lagar. Han eller hon hjälper dig och din familj med er ansökan om asyl.  Ett offentligt biträde är en jurist eller advokat, eller annan lämplig person enligt 12 kap 2 § rättegångsbalken ”Såsom ombud får inte brukas annan än den som rätten med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet finner lämplig att vara ombud i målet. Ombudet skall behärska svenska språket.
 • Vad är ett privat biträde? Om Migrationsverket bedömer att ni inte behöver hjälp med er ansökan om asyl eller inte medges byte av offentligt biträde trotts att ni vill det.  Har ni alltid rättigheten att välja ombud själv. Där ombudet kan vara eran röst och förra eran talan mot migrationsverket, mot det offentliga biträde, osv. Ni betalar då  för det offentliga biträdet själva.

Offentligt biträde till Migrationsrätt kan du/ni alltid begära oss som ert offentligt biträde hos Migrationsverket, eran rätt att välja ombud är reglerat enligt rättegångsbalken. Enklast är att göra det innan ett offentligt ombud har utsätts, genom att byte är svårt och behoven godaskäll.

Om Migrationsverket bedömer att ni inte behöver hjälp med er ansökan om asyl eller inte medges byte av offentligt biträde trotts att ni vill det.  Har ni alltid rättigheten att välja ombud. Där ombudet kan vara eran röst, förra eran talan mot migrationsverket, mot det offentliga biträde. Ni betalar då  för det offentliga biträdet själva. Förskottsbetalning gäller för hela migrationsprocess beroende i vilket skede ni befinner er och där med är beräknad arbetstid individuellt anpassad och arbetskostnaden anpassad. Delbetalning av första avbetalningen skall erläggas till Svensk Juridik Kristoffer Larsson AB innan arbete fortskrider. Summan är en allt i ett summa för hela migrationsprocessen fram tills att ett slutgiltigt beslut från högsta migrationsdomstolen är fattat och lagstadgat.

Paketerbjudande privat biträde inom migrationsrätt

Detta ingår i tjänsten som privatbiträde.

 • Kommunikation med migrationsverket
 • Kommunikation med samtliga domstolar
 • Kontakt med det tillförordnade offentliga biträde.
 • Kommunikation och kontakt med sjukvården.
 • Bevis inhämtning
 • Tolkar, samt översätter dina dokument så att innehållet, rättigheter och skyldigheter blir tydliga och förståeliga.
 • Finns med vid möten och förhandlingar påplats alternativt via telefon kommunikation beroende på mötes karaktär.

Förskottsbetalning på första avbetalningen skall vara tillhanda Bankgiro: 528-7032  för att vi skall fortskrida vårt arbete.

Där avbetalning kan erbjudas på 2 månader till 3 månader

Betalningen skall märkas med Dnr exempel (50500000) från migrationsverket och eventuellt målslummer exempel (UM 1000-17) från domstolen.

Erbjudande

 • Erbjudande 1: 7500 kronor (ink mervärdesskatt), Efter beslut från  migrationsverket
  • Avbetalning: 1ggr 2500kr, 2ggr 2500ggr, 3ggr 2500kronor
 • Erbjudande 2: 5000 kronor (ink mervärdesskatt), Efter beslut från  migrationsdomstolen
  • Avbetalning: 1ggr 2500kr, 2ggr 2500ggr
 • Erbjudande 2: 2500 kronor (ink mervärdesskatt), Verkställighetshinder / Inhibition
  • Avbetalning: 1ggr 1000kr, 2ggr 1000ggr

 

 

 

KONTAKT

Sares Group AB
Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Granitvägen 2
181 61 Lidingö

Växel: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT