topimg

Juridik utbildning

Utbildningsplan Juridik

Termin1: Likartat med 30 hp

Teori: Grundläggande juridik

Terminen består av grundläggande juridiska metoder, statsrätt och konstitutionell EU-rätt. Terminen består av övning i teknik och metod vid juridisk problemlösning och träning i muntlig och skriftlig framställning och argumentation. Grundläggande process rätt. Praktisk och verklig processrätt.

Arbete: Terminen varieras och innehåller arbete på Jurist firma.

 

Termin 2: Likartat med 30 hp

Teori: Civilrätt

Terminerna bildar ett sammanhängande civilrättstermin med en avslutande tentamen varje termin. Terminen består av avtalsrätt, kontraktsrätt, skuldebrevsrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt, sakrätt med ­materiell konkurs- och utsökningsrätt, immaterialrätt och familjerätt. Praktisk och verklig processrätt.

Arbete: Terminen varieras och innehåller arbete på Jurist firma.

 

Termin 3: Likartat med 30 hp

Teori: Migrationsrätt

Terminen bildar ett sammanhängande migrationsrätts år med både nationella rätt och internationell rätt, utlämningslagen, genomgång av flertalet aktuella processer, predicerande och styrkande domar. Praktisk och verklig processrätt.

Arbete: Terminen varieras och innehåller arbete på Jurist firma.

 

Termin 4: Likartat med 30 hp

Teori: Straff- och processrätt

Termin består av  i straff- och processrätt.

Arbete: Terminen varieras och innehåller arbete på Jurist firma.

 

Termin 5: Likartat med 30 hp

Teori: Associationsrätt och skatterätt/ Förvaltningsrätt och internationell rätt

Terminen består i skatterätt, associationsrätt/bolagsrätt, förvaltningsrätt och inter­nationell rätt (folkrätt, EU-rätt och internationell privaträtt)

Arbete: Terminen varieras och innehåller arbete på Jurist firma.

 

Termin 6: Likartat med 30 hp

Arbete: Terminen innehåller arbete på Jurist firma.

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Sares Group AB
Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Granitvägen 2
181 61 Lidingö

Växel: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT