topimg

Straff

Straffrätt

Straffrätt betecknas de rättsnormer inom en rättsordning som fastställer vilka handlingar som är brott och därför ska åtföljas av straff eller andra brottspåföljder. Stoffrätten innehåller vidare regler om förutsättningar för straffansvar samt regler för straffmätning och påföljdsval.

klubba_vit_bakgrund

Straffrätten utgör en del av den offentliga rätten. Straffrätten tar alltså sikte på förhållandena mellan den enskilde å ena sidan och staten å den andra, till skillnad från privaträtten som reglerar rättsförhållandena mellan formellt jämställda subjekt. Den centrala straffrättsliga föreskriften är brottsbalken (BrB=. Lagen är uppdelad i tre avdelningar: (1) allmänna bestämmelser, (2) Om brotten, (3) Om påföljder.

Brottsbalken (BrB) definieras brott som ”en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet” (1:1 BrB).

 

KONTAKT

Sares Group AB
Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Granitvägen 2
181 61 Lidingö

Växel: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT