topimg

Rättshjälp

Rättshjälp är ett statligt stöd avsett för den som inte kan finansiera anlitandet av ett juridiskt ombud på annat sätt, till exempel genom försäkring. För att kunna ansöka om att få rättshjälp så krävs det som regel att du har fått ditt behov av rättshjälp konstaterat av en jurist.

Gällande offentligt biträde till Migrationsrätt kan du/ni begära oss som ert offentligt biträde av och hos Migrationsverket.

emksflv8xs5bgasjlrl4

Svensk Juridik erbjuder en helhetslösning inom juridisk hjälp och de kunskaper vi själva inte är experter på länkar vi till våra kontakter, så att vi alltid håller högsta klass till dig som kund! Vi erbjuder alltid hellösningar till våra kunder!

Rättsskydd via ett statligt bidrag: Att du har fått rättshjälp beviljat innebär dock inte att all juridisk hjälp är kostnadsfri, det innebär endast att staten betalar en viss del av dina kostnader. Hur stor denna kostnad som staten hjälper dig med är baserat på hur din ekonomiska situation ser ut.

Rättsskydd via hemförsäkring: Ingår i regel i din hemförsäkring och täcker större delen av dina kostnader för att anlita ett ombud. För de flesta hemförsäkringarna gäller en självrisk på 20 %. Viktigt är att veta att alla tvister omfattas inte av rättsskydd eller rättshjälp.

Kostnader som rättsskyddet normalt täcker är för utgifter som ombudets arvode, omkostnader och utredningar. Kort och gott så täcker rättsskyddet nödvändiga och skäliga kostnader som den försäkrade inte kan få ut av motparten.

KONTAKT

Sares Group AB
Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Granitvägen 2
181 61 Lidingö

Växel: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT