topimg

Försäkrings / Ersättning

Skadeståndsrätt

Ett skadestånd utgörs av den ersättning i pengar avseende en skada som den som orsakat skadan (skadehållaren) under vissa förutsättningar kan vara skyldig att utge till den som drabbats av skadan (skadelidanden).

Skadeståndet syftar till prevention och reparation. Det preventiva (förebyggande) syftet uppnås genom att vetskapen om att skadehållare riskerar att tvingas utge skadestånd leder tillätt individer och företag agerar på ett sådant sätt att skadan inte uppkommer. Det reparation (ersättande) syftet uppnås genom att den ersättning som skadehållaren faktiskt utger till skadelidande möjliggör för den senare att reparera uppkommen skada. Det bör emellertid framhållas att skadeståndslagen endast är tillämplig om inte annat är särskilt föreskrivet (SKL 1:1). I den mån annan lagstiftning innehåller regler om skadestånd äger dessa regler företräde. emksflv8xs5bgasjlrl4

Skadeståndsrätten skiljer mellan fyra olika typer av skada: (1) Personskada: Primärt utgörs en personskada av fysik eller psykisk skada på människokroppen, (2) Sakskada: primärt utgörs en sakskada av fysisk skada som träffat fast eller lös egendom, (3) Ren förmögenhetsskada: primära är det ekonomiska följdskador, (4) Kränkningar: En kränkning föreligger om någon framkallar känslor av visst slag hos någon annan, närmare bestämt känslor av rädsla, obehag, förnedring eller liknande.

Försäkringsrätt

Försäkringsavtalslagen är indelad i fyra olika avdelningar:(1) Inledande bestämmelser – lagens tillämpningsområde, reglernas karaktär och anana. (2) Individuell skadeförsäkring: I detta sammanhang skiljs mellan konsumentförsäkring och företagsförsäkring. (3) Individuell personförsäkring. (4) Kollektiv försäkring – försäkring som tecknats till förmån för en grupp av personer, exempelvis medlemmarna i en förening.

Juridiken och reglerna omkring och vid försäkrings tvistemål  är snårigt och klurigt. Svensk Juridik kan erbjuda juridiska kompetensen som är byggd på lång praktisk erfarenhet.

Vi är med dig hela vägen från ansökan till beslut, eventuellt via överklagan tills resultatet blir vad du önskar.

KONTAKT

Sares Group AB
Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Granitvägen 2
181 61 Lidingö

Växel: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT