topimg

Familj

Personrätt

Inom juridiken skiljer man mellan fysiska och juridiska personer, fysiska personer är vanliga personer s som lever i ett samhälle, medans juridiska personer är företag, exempelvis bolag och stiftelser av olika slag.

Personrätten för fysiska personer är uppbyggd från mänskliga rättigheter och syftar till att skydda enskilda personer. Det existerar även ett skadeansvar för oss människor, vilket kan innebär att ett straff kan utdelas om vis handling anses vara olagligt.

Likhet inför lagen är något som beaktas och alla personer i Sverige ska ha samma likheter inför lagen oavsett vilken människa man är i samhället. Det här betyder att alla personer är enskilda rättssubjekt i lagens mening.
emksflv8xs5bgasjlrl4

Äktenskapsrätt/Samborätt

Sedan 1988 finns det i lag två juridiskt reglerade samlevnadsformer: Äktenskap och samboförhållande. Båda lagarna är reglerade i äktenskapsbalken( AktB) samt Sambolagen (SambolL).

Äktenskap: All egendom som du för med in i äktenskapet blir giftorättsgods när du gifter dig, oavsett när i livet du anskaffat denna. Det betyder att var och en av makarna har en ideell hälftenandel i värdet av den andre makens egendom. Om makarna vill undanta viss egendom från giftorättsdelning kan ett äktenskapsförord upprättas som undantar denna egendom från bodelning vid separation. Ett sådant förord kan upprättas när som helst men vanligast är att man gör det innnan man ingår äktenskapet.

Samboförhållande: Sambolagen (SambolL) reglerar endast bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning.

Barnrätt

barnrätt behandlar huvudsakligen förhållandet mellan föräldrar och barn. Barnrätt är till för att barnperspektivet ska finnas med i lagstiftningen. Allt detta för att framhålla barnets centrala ställning i rättssystemet.

Barnrätt inkluderas bland annat av faderskap/föräldraskap, adoption, vårdnad, underhåll och omyndigs rättshandlingsförmåga.

Arvs- och Testamentsrätt

När en person avlider kommer hans eller hennes tillgångar att övergå till andra rättssubjekt. De regler som behandlar dessa frågor kallas successionsrätt. Det finns i huvudsakligen två successionsformer: Arv och testamente. Vilket regleras ärvdabalken (ÄB).

 

KONTAKT

Sares Group AB
Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Granitvägen 2
181 61 Lidingö

Växel: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT