topimg

Predicerande domar

MIG Målnr 7850-10 (Konvertering till Kristendomen)

MIG Målnr 1238-11 (Bidooner Kuwait)

MIG Målnr 2006:1 (Trovärdighets bedömning)

MIG Målnr 2006:4 (Överföring enligt Dublinförordningen)

MIG Målnr 2006:7 (Brister i migrationsprocessen förfarande)

MIG Målnr 2007:5 (Anknytning-tidpunkt-bedömning)

MIG Målnr 2007:9 (Internationellt skydd – inre väpnad konflikt)

MIG Målnr 2007:12 (Bevislättnasregeln)

MIG Målnr 2007:15 (Synnerliga ömmande omständigheter)

MIG Målnr 2007:30 (tidsbegränsad uppehållstillstånd – giltigt pass)

MIG Målnr 2007:33 del2 (Skyddsskället skilt från övriga grunder)

MIG Målnr 2007:55 (utredningsåtgärder 12kap 9§)

MIG Målnr 2008:20 (Verkställighetshinder- ny prövning)

MIG Målnr 2009:4 (Internt flykting alternativ)

MIG Målnr 2009:27 (Inre väpnad konflikt)

MIG Målnr 2011-4 (Somalier-Mogadishu, alternativ skyddsbehövande)

MIG 2015:18 (Somalia, Al-Shabab-mot kvinnor)

UM10061-09 Al-Shabab-Somalia

UM1173-12 Al-Shabab-Könsdympning-Somalia

MIG 2008:18 Skenäktenskap, beviljad asyl

MIG 2007: 19 Skenäktenskap, nekad asyl

Dublinförordningen

MIG 2007:4 Muntlig förhandling infrö beslut om Dublinförordningen

Byte av Offentligt biträde

UM1259-10 Byte av offentligt biträde

KONTAKT

Sares Group AB
Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Granitvägen 2
181 61 Lidingö

Växel: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT