topimg

Migrationsrätt

Hos oss är du/ni alltid en i vår familj.

Hur ser processgången ut hos Svensk Juridik.

Asylansökan Migrationsverket

 1. Svensk Juridik blir ditt/ert offentliga biträde
 2. Svensk Juridik bokar vårt första möte där vi kommer till dig/er. (tolk medverkar på telefonen)
 3. Möte Migrationsverket
 4. Svensk Juridik bokar vårt andra möte, för genomgång av protokoll från Migrationsverket. (tolk medverkar på telefonen)
 5. Svensk Juridik skriver ett utkasta till slutyttrande. Två veckor till att yttra sig.
 6. Svensk Juridik bokar sitt tredje möte för att förankra yttrandet innan i väg skickande. (tolk medverkar på telefonen)
 7. Svensk Juridik skickar slutyttrandet till Migrationsverket för beslut

Överklagande till Migrationsdomstolen

 1. Svensk Juridik bokar första möte för genomgång av beslutet från Migrationsverket
 2. Svensk Juridik skriver ett utkast om överklagande till Migrationsdomstolen. Tre veckor att yttra sig.
 3. Svensk Juridik bokar andra mötet för att förankra yttrandet innan i väg skickande. (tolk medverkar på telefonen)
 4. Svensk Juridik skickar överklagan till Migrationsverket/Migrationsdomstolen för beslut

Överklagande till Högsta Migrationsdomstolen

 1. Svensk Juridik bokar första möte för genomgång av beslutet från Migrationsverket. (tolk medverkar på telefonen)
 2. Svensk Juridik skriver ett utkast om överklagande till Högsta Migrationsdomstolen för prövning. Tre veckor att yttra sig.
 3. Svensk Juridik bokar andra mötet för att förankra yttrandet innan i väg skickande. (tolk medverkar på telefonen)
 4. Svensk Juridik skickar överklagan till Migrationsdomstolen/Högsta Migrationsdomstolen för beslut

KONTAKT

Sares Group AB
Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Granitvägen 2
181 61 Lidingö

Växel: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT