topimg

Välkommen till Svensk Juridik

Svensk Juridik har specialiserats sig på Migrationsrätt.

Svensk Juridik erbjuder tjänster för både företagskunder och privatkunder.

Svensk Juridik har som mål att kunna erbjuda våra kunder långsiktiga och trygga helhets-lösningar. Svensk juridik använder sig av nyckelorden Kunskap, Tydlighet och Trygghet när vi skräddarsyr din/er lösning.

Svensk Juridik sätter samman ditt företagspaket/privatpaket där innehållet är anpassat efter dina/erat behov.

Svensk Juridik erbjuder alltid antingen fast pris eller rörligt om så önskas för att kunden ska kunna ha tydlig överblick.

Svensk Juridik erbjuder flera konsult verksamheter både för privatkunder och företagskunder, med en bredd och stor erfarenhet, för att kunna skräddar sy just ert/ditt önskemål.

Juridiska Tjänster/Företagsrådgivning

 

emksflv8xs5bgasjlrl4

Svensk Juridik erbjuder ett juridiska tjänster för både privatpersoner och företagskunder. Vi erbjuder ett stort utbud av allt från straffrätt, familjerätt, avtalsrätt, näringsrätt, fordringsrätt,  ersättningsrätt, processrätt,  personlig assistansrätt och mycket där till. Svensk Juridik erbjuder även  företagsrådgivning i form av flera  tjänster. Vi erbjuder dig/er alltid en helhetslösning.

Migrationsrätt
212991

Svensk Juridik hjälper dig/er både som enskild och som familj. Svensk Juridik är offentligt biträde till dig genom hela Migrationsprocess rörande er/din asylprocess. Du/ni har rättighet att bestämma själv ditt/ert offentliga biträde. Svensk juridik följer dig/er genom hela processen från första mötet med Migrationsverket, via Migrationsdomstolen till sista beslutet från Högsta Migrationsdomstolen om så behövs. Vi finns med dig/er dygnet om och sju dagar i veckan. Svensk Juridik har alltid tolk vid samtliga bokade möten.

Vi gör skillnad med vårt arbete

Svensk Juridik hjälper er på plats. Svensk juridik jobbar på sitt egna sätt där mötet är de viktigaste för en lyckad process. Svensk Juridik  kommer alltid till er och har våra möten, för att underlätta för de geografiska transporterna och de kommunikativa svårigheter som kan uppkomma. Svensk Juridik jobbar med flera projekt, där vi bland annat samlar in leksaker, kläder till de behövande på plats och driver projekt med stöttning i arbetet omkring familjeåterförening. Vi är  medmänniskor och vi bryr oss på riktigt. Ni kan begära oss som ert offentligt biträde hos Migrationsverket.

Offentligt biträde

Svensk Juridik hjälper dig/er både enskild och som familj. Hos oss är du alltid välkommen. Ni kan begära oss som ert offentligt biträde hos Migrationsverket.

 

KONTAKT

Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Murmästarbo 16
783 92 Stora Skedvi

Telefon: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT